Dior Skin Forever Fondant N7N

42.99 €

: 54.14€

µste: -21%

ste at t p a edste 43 CoINNs / 0.43 €

e a ste ap:

ete pt()

e

One Size Brown

stta

asµa

o

aaeete ta a a paade apeea se sa µeta e. 27 e. a . 28 e. µeµa pads sa de µa de a t ps a a easte a ßete t ateµe. aseta st petµasa, st pesa pads p epeta st seda a a a ta aµßµe eaasµ pµ.

o

astete st WhatsApp

s st sta epµ

a µata dasµa

da sdasµ

ete pesstea set pta st:

eaf pt Dior Skin Forever Fondant Nº7N

te st paat sdesµ a a pete pesstee pfe set µe:

te st paat sdesµ a a pete pesstee pfe set µe:

t pt (0)

ßµata (0)

Gte µa t a at t p a edste CoINNs

/ 5

0 t

pe a sdeete a a afsete t µ sa.

Gte te µa ets st µda eµpeµ µa

ptst

pSµßattta aes ettta t pt Fs aatst / µa / e / e / etse aesµtta/ µe / µa ata a epstf

Sµes: a s sa ea sµat a eµ, ta s sa a eetast ap t µda eµpeµ µa a a dµset et 5 esµ µe.

paµat ed ea pete µa - tste t! ets sa a apate µs et tadµe, ßeßaete t ete dse µa sst des et tadµe.

pdµa t t stasa sp edµ

pe a at t eapee: Tradeinn Retail Services SL. Sp: daes t t pst t Tradeinn Retail Services S.L. a t epaf µe t pet µs est a a apse t atµ t. µ ßs: sates. aapte: a a dasfaste t pesa paeta sst, des et tadµe sa µpe a µetafee se e etaee p seta st pa t pes (p sstµat pf), µe t pe pafe set sµfe p µ t tp epeeasa t ded